Primaria Orasului Pucioasa
str. Fantanelelor, nr 7, Pucioasa, Dambovita CF:4280302
Tel: 0245 232277 Fax: 0245 760484 Email: info@primpuc.ro

Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE
ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA

I. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
1. ANCUȚA ADRIANA  PSD
2. BREBENE MARINELA  PSD
3. VEVERIȚĂ GHEORGHE ION  PSD
4. POPA CONSTANTIN TIBERIU  PNL
5.TRANDAFIR IOAN DOREL  PNL
II. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT ȘI TURISM
1. SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ  PSD
2. ROȘOIU CERASELA DANIELA  PSD
3. IVAȘCU DRAGOȘ ION  PSD
4. CIOROBA GABRIEL DANIEL  INDEPENDENT
5. BUDOIU ION  PNL
III. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
1. SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ  PSD
2. POSTLENICU EDUARD IULIAN  PSD
3. IANEȚ CONSTANTIN  PSD
4. NIȚESCU ALIN ȘTEFAN  PSD
5. BĂDESCU GHEORGHE  PNL
IV. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
1. MĂDĂRAN CONSTANTIN  PSD
2. BREBENE MARINELA  PSD
3. TRIFU MARIUS ROBERTINO  PSD
4. POSTELNICU EDUARD IULIAN  PSD
5. BUTCĂ DRAGOȘ  PNL
Consiliul are un spectru politic larg, iar profesional cuprinde intelectuali din toate sferele activităţilor, ceea ce conduce la buna orientare în luarea unor decizii viabile.