Primaria Orasului Pucioasa
str. Fantanelelor, nr 7, Pucioasa, Dambovita CF:4280302
Tel: 0245 232277 Fax: 0245 760484 Email: info@primpuc.ro

Raport solutionare petitii

RAPORT Privind transparenta decizionala in administratia publica locala conform Legii 52/2003 (01.01.2007 – 31.12.2007)

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA

CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE PENTRU CETATENI

RAPORT

PRIVIND MODUL DE SOLUTIONARE A PETITIILOR ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI PUCIOASA IN ANUL 2006

Cadrul normativ

 In conformitate cu prevederile art. 51 din Constitutia Romaniei – cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii